Testy mikrobiologiczne

W dzisiejszych czasach coraz większą wagę przykłada się do czystości mikrobiologicznej produktów. Nadzór mikrobiologiczny produktów ogranicza zagrożenia biologiczne. W naszych laboratoriach wykonujemy jakościowe i porównawcze badania mikrobiologiczne materiałów niesterylnych w warunkach tlenowych:

  • kontrola i ocena czystości mikrobiologicznej powierzchni,
  • kontrola i ocena czystości mikrobiologicznejwody,
  • kontrola i ocena czystości mikrobiologicznej próbek środowiskowych.

Badania mają na celu ocenę skuteczności ochrony przeciwbakteryjnej, jaką zapewniają produkty katalityczne i fotokatalityczne. Wykonujemy również testy dostosowane do potrzeb klientów. Stosujemy następującą metodologię:

  • zaszczepienie gotową pożywką agarową na szalkach Petriego i późniejsze zliczenie kolonii,
  • metoda bioluminescencji z wykorzystaniem luminotestru, bardzo szybka metoda oparta na reakcji enzymatycznej uwolnionego ATP w obecności mikroorganizmów. Testy funkcjonalne przeprowadza się na powierzchniach i roztworach przy użyciu atestowanych wacików (np.LuciPac Pen, LuciPac Pen-Aqua).

Szczegółowa metodologia jest każdorazowo omawiana indywidualnie z klientem i dostosowywana w zależności od charakteru próby i potrzeb klientów.