Spektroskopia UV-vis

Spektroskopia UV-Vis jest jedną z najważniejszych i łatwych do przeprowadzenia technik dających informację o optycznych właściwościach materiałów w roztworach, koloidach lub w stanie stałym. Jest również przydatnym narzędziem do monitorowania przebiegu reakcji chemicznych, procesów degradacji i uzdatniania wody. Odpowiednio zastosowana, jest jedną z podstawowych metod oceny jakości powłok.

Pozwala również na optymalizację procesów fotokatalitycznych poprzez dopasowanie odpowiedniego źródła światła do konkretnego materiału fotoaktywnego.