Hydrogen Energy Rechargeable Architectures (HERA)

 

Projekt HERA ma na celu zwiększenie zasobu wiedzy na temat produkcji i magazynowania „słonecznego wodoru” oraz przekształcenia jej w produkt poprzez optymalizację technologii jego pozyskania. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zintegrowanie badań w skali laboratoryjnej z zorientowanymi systemowo badaniami eksperymentalnymi, które mają zastosowania do związków / kompozytów proponowanych w projekcie HERA. Obecnie stosowane systemy do produkcji „słonecznego wodoru” zużywają nadmierną ilość energii, aby przezwyciężyć nadnapięcie związane z barierą kinetyczną produkcji tlenu i nie są w stanie zapewnić wystarczającej mocy w ekonomicznie wykonalny sposób. Ponadto, nie oferują magazynowania wyprodukowanego wodoru. Dlatego głównym celem HERA jest skonstruowanie ulepszonego urządzenia PEC, które zapewni magazynowanie wytwarzanego na katodzie wodoru. Proponowana konfiguracja pozwoli również na uwolnienie zaabsorbowanego gazu na żądanie. Siłą napędową planowanego układu będzie reakcja fotoutleniania. Będzie obejmować inne procesy niż utlenianie wody, które mają zapewnić wystarczającą ilość elektronów do redukcji wody, tworzenia wodoru i jego późniejszej absorpcji przez katodę. Ten ostatni cel zostanie zrealizowany poprzez zastosowanie wodorków metali jako materiałów magazynującego wodór. W HERA skupimy się na badaniu stopów typu A2B7- i AB pod kątem ich wszechstronności w fotoelektrochemicznej produkcji i magazynowaniu wodoru. Badania będą wykraczały daleko poza pojedyncze przypadki i obejmą systematyczne badania wielopodstawionych kompozycji, leżących u podstaw zależności między podstawowymi właściwościami materiałów i funkcjami w badanych układach fotoelektrochemicznych. Oczekujemy, że osiągnięcia HERA przyczynią się do przełomu w dziedzinie projektowania i zastosowań przyjaznych dla środowiska i opłacalnych ekonomicznie technologii opartych na energii odnawialnej.

System innowacyjnych materiałów powłokowych do zabezpieczania betonowych i żelbetonowych konstrukcji (SIMBA)

Projekt zakłada realizację prac badawczo-rozwojowych, których celem jest opracowanie innowacyjnych powłok lub systemów powłokowych o nowych funkcjonalnościach, zapewniających ochronę powierzchni konstrukcji betonowych. Zaprojektowane powłoki umożliwią samooczyszczenie powierzchni i zapewnią ochronę termiczną (w zimie będą się nagrzewać, latem wychładzać), a także ograniczą zanieczyszczenia chemiczne i biologiczne. Powszechnie stosowane powłoki pochłaniają ciepło i światło, brudzą się i ciemnieją, przez co pochłaniają jeszcze więcej światła i stają się bardziej hydrofobowe, przez co parowanie wody i związane z tym chłodzenie jest nieefektywne.

W proponowanym układzie dzięki zastosowaniu mikrosfer i zjawisku fotokatalizy wzmocnione zostaną właściwości odblaskowe oraz parowanie wody z hydrofilowej powierzchni. Jednocześnie pomysłodawcy zapewniają, że będą w stanie zaproponować rozwiązanie nie tylko o synergicznych funkcjonalnościach, ale także zgodne z polityką przyjazną środowisku i społeczeństwu oraz zgodne z koncepcją zrównoważonego budownictwa.