Pomiary kąta zwilżania

Właściwości chemiczne i fizyczne powierzchni odgrywają kluczową rolę w wielu procesach. Oprócz technik obrazowania (SEM, UV-vis) w naszych laboratoriach zajmujemy się rónież pomiarami kąta zwilżania. Jest to metoda przydatna w badaniach aktywności powłok fotokatalitycznych gdyż dostarcza informacji o zwilżalności powierzchni. powierzchni.

Opracowane przez nas goniometry działają w kontrolowanych warunkach temperatury i wilgotności.