Fotokataliza

Światło jest nie tylko nośnikiem informacji i piękna. Dla nas chemików najważniejsza jest jego energia. Energię świetlną można wykorzystać za pomocą materiałów o specjalnych właściwościach. Fotokataliza to proces zachodzący na powierzchni niektórych materiałów fotoaktywnych. Impulsem do rozwoju tej gałęzi badań było odkrycie fotoindukowanego rozkładu wody. Najlepiej zbadanymi materiałami fotokatalitycznymi są tlenki metali (np. Tlenki tytan lub cynku). Napromieniowane światłem o odpowiedniej energii, są w stanie wytworzyć tzw. reaktywne formy tlenu lub inne reaktywne rodniki. Mogą ułatwić uzdatnianie wody i być użyteczne w wielu innych przydatnych procesach chemicznych, takich jak sztuczna fotosynteza. Co ważne, utlenianie zanieczyszczeń w warunkach fotokatalitycznych prowadzi zwykle do całkowitego utlenienia do wody (H2O) i dwutlenku węgla (CO2) . Reakcje te można zatem wykorzystać w procesach oczyszczania wody, powietrza lub powierzchni. Ponieważ mikroorganizmy również są czułe względem rodników, fotokatalizatory mogą skutecznie je inaktywować.
Posiadamy bogate doświadczenie w badaniach fotokatalizatorów i procesów fotokatalitycznych. Projektujemy nowe materiały i wytwarzamy powłoki fotokatalityczne o zoptymalizowanej aktywności fotokatalitycznej w wybranym zakresie widmowym. W naszych laboratoriach projektujemy również nowe urządzenia do fotokatalitycznego rozkładu zanieczyszczeń w fazie wodnej i gazowej (m.in.filtry wody i powietrza, dezodoryzatory). Z przyjemnością pomożemy w dostosowaniu procesów i technologii fotokatalitycznych do Twoich wymagań, od etapu testowania prototypu do produktu końcowego.