Badania Starzeniowe i Fotostabilności

Badania starzenioweto ogólny termin używany by opisać wiele różnych sposobów narażania produktu lub materiału na ekstremalne warunki otoczenia w warunkach kontrolowanych laboratoryjnie. Odpowiednio dobrane parametry pomagają skrócić badania wpływu typowych warunków zewnętrznych na materiały. Testy starzeniowe mogą skupiać się na różnych czynnikach środowiskowych (temperatura, wilgotność, promieniowanie). Starzenie cieplne jest jednym z najprostszych testów niezbędnych do przeprowadzenia w kilku segmentach przemysłu. Ten typ testów opiera się na założeniu (zwanym prawem Arrheniusa), że każda reakcja chemiczna podwaja swoją szybkość z każdym przyrostem o 10˚C. Inny test opiera się na ekspozycji na promienie UV w celu symulacji długotrwałej ekspozycji na promieniowanie słoneczne. Wyniki tego rodzaju badań dostarczają wiedzy na temat żywotności produktu.

Zasadniczo większość tego, co robimy w tej dziedzinie, odpowiada na jedno z następujących pytań:

  • Co będzie się działo z Twoim produktem / materiałem przez długi czas?
  • Jak odporny jest Twój produkt / materiał?

Podczas przeprowadzania tego typu testów ważne jest, aby dobrze zrozumieć charakterystykę produktu, normalne warunki użytkowania i przewidywaną żywotność produktu. Po zakończeniu procesu starzenia należy wykonać pomiary fizyczne / mechaniczne na próbkach, aby ocenić, czy właściwości produktu zostały zmienione przez warunki zewnętrzne.