Spółka InPhoCat działa na rynku od ponad pięciu lat. Celem spółki jest opracowywanie i wdrażanie technologii własnych oraz bazujących na rozwiązaniach i wynalazkach powstających w laboratoriach Wydziału Chemii UJ. Założycielami i udziałowcami spółki są pracownicy Wydziału Chemii UJ, prof. Wojciech Macyk i dr Przemysław Łabuz. Właściciele firmy są autorami wielu prac, patentów i zgłoszeń patentowych, koordynatorami projektów naukowych o łącznym budżecie wynoszącym kilkanaście milionów złotych, w tym finansowanych z funduszy europejskich i funduszy strukturalnych. Działalność firmy związana jest z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych nakierowanych na wdrażanie innowacyjnych technologii oraz z realizacją usług badawczych skierowanych do przedsiębiorców nie posiadających własnego zaplecza badawczo-rozwojowego.

W roku 2017 firma zmieniła siedzibę i pozyskała znaczące zasoby lokalowe w postaci laboratoriów i pomieszczeń biurowych. Laboratoria są wyposażone w sprzęt niezbędny do wykonywania prac badawczo-rozwojowych. Ustawicznie rozwijane jest zaplecze aparaturowe i warsztatowe firmy, które pozwala konstruować aparaturę i prototypy urządzeń do indywidualnych potrzeb badawczych.

Misja
Firma ma na celu w dalszym ciągu prowadzić intensywne badania nad innowacyjnymi produktami w obszarze oczyszczania powierzchni, powietrza i wody. Wyzwania, jakie postawił przed światem rok 2020 w sposób szczególny uzmysłowiły nam jak ważne jest bezpieczne środowisko życia. Liczymy na to, że będziemy mieli szanse zintensyfikować nasze dotychczasowe prace badawczo-rozwojowe i dostarczać skutecznych rozwiązań, które pomogą w walce z zanieczyszczeniami w szczególności epidemicznymi.

OSIĄGNIĘCIA

 • opracowanie fotokatalitycznego modułu oczyszczania powietrza w urządzeniach chłodniczych,
 • opracowanie technologii ochrony antybakteryjnego papieru do pakowania żywności,
 • udoskonalenie właściwości fotoutwardzalnych hybrydowych lakierów do paznokci,
 • opracowanie technologii zmiękczania tkanin o ulepszonych właściwościach bakteriostatycznych,
 • rozwój technologii antyalgi,
 • opracowanie technologii tzw. druku addytywnego (nadruk miedzi na płytkach laminatowych) dla drukowanych obwodów elektronicznych,
 • opracowanie technologii nanoszenia wodnych dyspersji powłokowych klejowych i barierowych na folię BOPET,
 • prace B&R nad fotokatalitycznym uzdatnianiem wody do inaktywacji bakterii i wirusów,
 • opracowanie układu do rozszerzającego zakres aktywności fotokatalitycznych na zakres światła widzialnego,
 • uzyskanie dofinansowania wspólnego projektu realizowanego ze środków NCBR, w ramach konkursu POLNOR 2019 w kategorii Energy, transport and climate, z Uniwersytetem Warszawskim oraz Uniwersytetem Oslo: „HERA {(Hydrogen Energy Rechargeable Architectures): Coupling of on-demand hydrogen generation and storage}”, którego celem będzie fotoelektrokatalityczny rozkład wody i magazynowanie wodoru,
 • uzyskanie dofinansowania ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wspólnego projektu z firmą TINES Investment Sp. z o. o.: „SIMBA – System innowacyjnych materiałów powłokowych do zabezpieczania betonowych i żelbetonowych konstrukcji w zmiennych warunkach atmosferycznych przed korozją, zanieczyszczeniami, nadmiernym chłodzeniem i przegrzewaniem” którego celem jest opracowanie farby elewacyjnej do zabezpieczania powierzchni wielkogabarytowych, w szczególności do ochrony przed zanieczyszczaniami i przegrzewaniem,
 • uzyskanie tytułu LAUREATA w 13 edycji Konkursu Innovator Małopolski w kategorii firma MIKRO za opracowanie i wdrożenie innowacyjnego preparatu, który aktywuje samoczyszczące fotokatalityczne powłoki z dwutlenkiem tytanu (TiO2) i zwiększa skuteczność ich działania. Powłoki fotokatalityczne zawierające niemodyfikowany dwutlenek tytanu (TiO2) efekt fotokatalitycznego oczyszczania i dezynfekcji indukowany jest tylko światłem UV. Po modyfikacji powłoki TiO2 opracowanym preparatem efekt fotokatalityczny został wzmocniony dzięki uaktywnieniu powłoki na szeroki zakres światła widzialnego, na przykład rozproszonego światła dziennego czy sztucznego światła wewnątrz pomieszczeń.

Przemysław Łabuz

Absolwent Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie uzyskał stopień magistra (2006). Następnie zmienił kierunek badań na fotochemię półprzewodników i uzyskał stopień doktora na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego (2011).
Jest członkiem Grupy Fotokatalizy działającej na Wydziale Chemii UJ. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na pograniczu nanotechnologii i biologii i dotyczą interakcji nanocząstek z biostrukturami i biomolekułami. Jego zainteresowania badawcze obejmują mechanizmy fototoksyczności półprzewodników, zwłaszcza tych związanych z generowaniem reaktywnych form tlenu na powierzchni modyfikowanych nanokrystalicznych półprzewodników tlenkowych. Jest autorem kilku artykułów i rozdziałów w książkach, kilku patentów i zgłoszeń patentowych. Opracował metodę uczulania koloidów TiO2 prostymi związkami organicznymi, która znalazła zastosowanie w roztworze fotokatalitycznym do czyszczenia soczewek kontaktowych.
Od 2009 roku szczególnie interesuje się możliwością wykorzystania odkryć naukowych. W 2015 roku został beneficjentem programu Top 500 Innovators prowadzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ramach programu odbył staż zawodowy na Uniwersytetach w Cambridge i Oxfordzie.

Wojciech Macyk, CEO

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1997), zdobył doktorat na Uniwersytecie Erlangen-Nürnberg w Niemczech (2000). Obecnie jest profesorem zwyczajnym na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest kierownikiem Zakładu Chemii Nieorganicznej oraz Dziekanem Wydziału Chemii. Kieruje również Grupą Fotokatalizy. Jego zainteresowania badawcze obejmują mechanizmy procesów fotokatalitycznych (zwłaszcza związanych z fotosensybilizacją i aktywacją małych cząsteczek na powierzchni TiO2), właściwości redoks fotokatalizatorów, fotokatalityczną detoksykację i dezynfekcję, fotokatalityczne wiązanie dwutlenku węgla, a także fotoelektrochemię i spektroelektrochemię półprzewodników. Jest autorem ok. 150 artykułów i rozdziałów w książkach (cytowanych ok. 5000 razy, h = 35), kilka patentów i zgłoszeń patentowych. Wojciech Macyk był głównym wykonawcą w kilku międzynarodowych i krajowych projektach badawczych. Był promotorem 15 ukończonych prac doktorskich. W latach 2014 i 2015 był profesorem wizytującym w Catalysis Research Centre, Hokkaido University w Sapporo oraz w School of Computing, Engineering and Mathematics, Western Sydney University. Otrzymał szereg nagród, w tym nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe, nagrodę Prezesa Rady Ministrów za pracę habilitacyjną, stypendium „Zostań z nami! przyznane przez tygodnik Polityka, laureatem stypendium dla młodych naukowców przyznane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP), laureatem Nagrody Alberta Wellera przyznana przez Niemieckie Towarzystwo Chemiczne (GDCh, Niemcy), nagrody Fundacji Staedtler za pracę doktorską (Niemcy), nagrody Procter & Gamble za pracę magisterską. Zdobył również srebrny medal na 24. Międzynarodowej Olimpiadzie Chemicznej, Pittsburgh-Washington, USA (1992).

Joanna Macyk

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1997), uzyskała doktorat z chemii na Uniwersytecie Erlangen-Nürnberg w Niemczech w 2002 roku. Posiada piętnastoletnie doświadczenie w branży farmaceutycznej, w tym radiofarmacji (m.in. pracowała dla takich firm jak Pliva, Teva i Voxel). Aktywnie działała w obszarach kontroli jakości, badań i rozwoju, zapewnienia jakości oraz produkcji farmaceutycznej jako analityk, kierownik kontroli jakości oraz osoba wykwalifikowana (QP). Jej doświadczenie koncentruje się na budowaniu i zarządzaniu laboratoriami zgodnie z wytycznymi systemów jakości, w szczególności na zapewnieniu jakości i bezpieczeństwa produkcji. Jest konsultantem we wdrożeniach GLP, GMP i powiązanych systemów zapewnienia jakości w laboratoriach, w tym:

rozwój, optymalizacja, weryfikacja, walidacja i transfer technologii i metod analitycznych,
przygotowanie dokumentacji GLP i GMP (SOP, instrukcje, dokumentacja kontroli i walidacji),
przygotowanie do audytów w obszarach produkcji i kontroli jakości,
dostosowanie laboratoriów do systemów ISO, GLP i GMP,
spełnienie wymagań we wdrażaniu produktów leczniczych na rynku polskim, europejskim i amerykańskim.

Swoim doświadczeniem chętnie dzieli się także ze studentami i młodymi naukowcami jako wykładowca na Wydziale Chemii UJ. Jako certyfikowany Project Manager Specialist (IPMA Polska, poziom D) zajmuje się również planowaniem i zarządzaniem projektami.