Projekt HERA

Projekt HERA

Projekt HERA {(Hydrogen Energy Rechargeable Architectures): Coupling of on-demand hydrogen generation and storage}, w którym uczestniczy InPhoCat, rekomendowany do dofinansowania ze środków NCBR w ramach konkursu POLNOR 2019 w kategorii Energy, transport and climate,...